Chauffør til taxa – Taxakørekort

Chauffør til taxa – Taxakørekort

Målgruppe

Personer, der søger arbejde som chauffør for taxi-, limousine- eller sygetransportkørsel skal være fyldt 21 år. Deltageren skal inden uddannelsen påbegyndes have erhvervet kørekort til kategori B samt opfylde helbredsmæssige og strafferetlige krav til erhvervelse af kørekort B-erhverv og kunne beherske det danske sprog med henblik på at udføre de med erhvervet forbundne opgaver.

Mål

Kvalifikation til taxikørsel
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet, og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel samt udføre almindeligt forekommende opgaver inden for taxi-, limousine- og sygetransportkørsel med en defensiv kørestil, energirigtigt og i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser.
Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort kategori B-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Færdselsstyrelsens undervisningsplan for køreuddannelse til denne kategori.
Deltageren opnår endvidere kvalifikationsbevis til taxikørsel jf. Færdselsstyrelsens BEK nr 405 af 08/05/2012 om “Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.”

Varighed

20,0 dage. (6 dage med obligatorisk indhold, resten af tiden øves pensum så man kan bestå kvalifikationsprøven)

Eksamen

Der afholdes teori- og køreprøve til kategori B-erhverv samt Kvalifikationsprøve til taxikørsel.