Efteruddannelser

Vi er godkendte til at afholde efteruddannelseskurser af Færdselsstyrelsen, en del af Trafik, bygge- og boligstyrelsen, både til varebil, bus og lastbil.

Kontakt os hvis du ønsker at få oprettet et hold med indhold jf Færdselsstyrelsens lister over muligt indhold, vi opretter efteruddannelserne så indholdet er relevant for dig, og uddannelsen passer med hvornår du eller dit firma har tid.

For både Gods og Bus efteruddannelsen gælder, at den er inddelt i 3 dele.
1. del er den obligatoriske del
2. del er den brancherettede del
3. del er den valgfrie del

Den samlede efteruddannelse tager minimum 5 dage, prisen variere afhængig af sammensætningen af kurset, hvorfor det er nødvendigt at kontakte os for pris.

Gods, obligatorisk del

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:

 • Færdselsregler
 • Regler for arbejdstid
 • Køre- og hviletidsregler
 • Trafiksikkerhed
 • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
 • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
 • Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Gods, Brancherettet del, muligheder:

48624 – Ajourføring for kølevognschauffører – 2,0 dage
48625 – Ajourføring for renovationschauffører – 2,0 dage
48626 – Ajourføring for særtransportchauffører – 2,0 dage
48627 – Ajourføring for kranførere – 2,0 dage
48628 – Ajourføring for tankbilchauffører – 2,0 dage
48629 – Ajourføring for dyretransportchauffører – 2,0 dage
48630 – Ajourføring for entreprenørchauffører – 2,0 dage
48631 – Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter – 2,0
læs mere her

Gods, Valgfri del, muligheder:

40457 – Kørsel med modulvogntog – 2 dage – Tæller for 1 dag
40715 – Transport af mælk og mejeriprodukter – 3 dage -Tæller for 1 dag
40903 – Håndtering af mælk og mejeriprodukter under deltransporter – 2 dage – Tæller for 1 dag
40920 – Transport af fødevarer med kølevogn – 2 dage – Tæller for 1 dag
42845 – Grundlæggende flakkøretøjer – 2 dage – Tæller for 1 dag
43797 – Dagrenovation – sikkerhed – 2 dage – Tæller for 1 dag
43959 – International godstransport – 5 dage – Tæller for 1 dag
43960 – Transport af temperaturfølsomt gods – 5 dage – Tæller for 1 dag
43967 – Erhvervsaffald – 2 dage – Tæller for 1 dag
43969 – Klinisk risikoaffald – 2 dage – Tæller for 1 dag
45110 – Håndtering af olie- og kemikalieaffald – 3 dage – Tæller for 1 dag
45111 – Blokvognskørsel – 5 dage – Tæller for 1 dag
45259 – Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods – 1 dag
45310 – Lastsikring og stuvning af gods – 3 dage -Tæller for 1 dag
46903 – Tanktransport – forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse – 2 dage – Tæller for 1 dag
47136 – Vejen som arbejdsplads – Certifikat – 2 dage – Tæller for 1 dag
47651- Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbanen – 1 dag
47656 – Blokvognskørsel omfangsrigt gods – 2 dage – Tæller for 1 dag
47739 – Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner – 1 dag
47796 – Vejen som arbejdsplads – Autohjælp – 1 dag
48182 – Ajourføring for dyretransportchauffører – 2 dage – Tæller for 1 dag
48183 – Modulvogntog og sammenkobling og regler – 1 dag
48467 – Blokvognskørsel tung transport – 2 dage – Tæller 1 dag

læs mere her

Bus, obligatorisk del

Deltageren er blevet ajourført i de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner:

 • Færdselsregler
 • Regler for arbejdstid
 • Køre- og hviletidsregler
 • Trafiksikkerhed
 • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer
 • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
 • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Bus, brancherettet del, muligheder:

48617 – Ajourføring for rutebuschauffører – 2,0 dage
48618 – Ajourføring for turistbuschauffører – 2,0 dage
48619 – Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik – 2,0 dage

Bus, valgfri del, muligheder:

40065 – Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører – 1 dag
40857 – Sundhed for personbefordringschauffører – 2 dage – Tæller for 1 dag
40883 – Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik – 1 dag
43149 – Konflikthåndtering for personbefordringschauffører – 2 dage – Tæller for 1 dag
44436 – Rutebuskørsel – 5 dage – Tæller for 1 dag
45266 – Befordring af bevægelseshæmmede – 5 dage – Tæller for 1 dag
45288 – Billettering og kundeservice – 3 dage – Tæller for 1 dag
45317 – Kørsel med specielle busser – 2 dage – Tæller for 1 dag
45580 – Billettering og check af rejsehjemmel – 1 dag
45644 – Kommunikation og kulturforståelse – 2 dage – Tæller for 1 dag
46863 – Billettering og god kundebetjening – 1 dag
47442 – Turistbuschaufførens serviceydelser – 2 dage -Tæller for 1 dag
47874 – Introduktion til offentlig servicetrafik – 1 dag
47961 – Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører – 1 dag
47967 – Ren- og vedligehold af busser – 2 dage – Tæller for 1 dag
48104 – Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer – 2 dage – Tæller for 1 dag
48105 – Befordring af fysisk handicappede passagerer – 2 dage – Tæller for 1 dag

læs mere her

Der er også tværfaglige uddannelser, der kan du læse mere om her

Varebilschauffør

Fra den 1. juli 2019 skal varebilschauffører have et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Kravet gælder, hvis chaufføren kører med gods for fremmed regning, som vejer mere end 11 kg. pr. stykgods i en varebil eller et vogntog (varebil med anhænger) på over 2.000 kg. til og med 3.500 kg tilladt totalvægt.
Hvis du kører varebil skal du nu også på efteruddannelse hvert 5. år.
Her tæller godsefteruddannelsen også, så har du lastbil kørekort, kan du med fordel forny begge samtidigt.
Køre du kun varebil skal du på et varebils efteruddannelses hold.

Efteruddannelsens indhold

Uddannelsen tager 15 timer, altså 2 dage, og omhandler følgende emner:

 • Færdselsregler
 • Miljø
 • Uheldsforebyggelse
 • Lastsikring
 • Ergonomi
 • Førstehjælp

Pris for efteruddannelsen: kr. 3.000,-

Er du interesseret i at komme på varebil chauffør efteruddannelse så ring på tlf 30 80 73 74
Der skal være minimum 10 deltagere tilmeldt kursus, for at kursus bliver afholdt.

Følgende krav skal være opfyldt, før varebilschaufføren kan få adgang til et efteruddannelseskursus:

 • Hvis du kan dokumentere, at du i perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 har haft mindst to års beskæftigelse som varebilschauffør. Du kan for eksempel dokumentere din erfaring ved hjælp af en arbejdsgivererklæring indeholdende oplysninger om beskæftigelsens art og nøjagtig periode for beskæftigelsen samt dokumentation for løn. Dokumentation for løn kan f.eks. være i form af lønsedler eller R75 fra skattestyrelsen.

Efteruddannelsen indeholder ingen prøve. Fristerne for at gennemføre efteruddannelsen er fastsat efter varebilschaufførens fødselsdato med henblik på at sikre en jævn fordeling af holdene og skal derfor gennemføres indenfor følgende frister:

Chaufførens fødselsdato Efteruddannelse skal være gennemført senest
1., 2. eller 3. 30. juni 2019
4., 5. eller 6. 31. december 2019
7., 8. eller 9. 30. juni 2020
10., 11. eller 12. 31. december 2020
13., 14. eller 15. 30. juni 2021
16., 17. eller 18. 31. december 2021
19., 20. eller 21. 30. juni 2022
22., 23. eller 24. 31. december 2022
25., 26. eller 27. 30. juni 2023
28., 29., 30. eller 31. 31. december 2023