Holdstart – Alle kategorier

Godstransport med Lastbil – 30 dage

Kørsel med vogntog – 20 dage

Erhvervsmæssig Personbefordring med bus – 30 dage

Erhvervsmæssig personbefordring – TAXI

Vognmandsuddannelse – Gods

Efteruddannelse for kørelærer

Betjening af minigravere og minilæssere