Holdstart – Alle kategorier

Kvalifikationsuddannelser – Gods og Varebil

Kørsel med vogntog – 20 dage

Erhvervsmæssig Personbefordring med bus – 30 dage

Erhvervsmæssig personbefordring – TAXI

Vognmandsuddannelse – Gods

Efteruddannelser

Betjening af minigravere og minilæssere