Kørerlærer Efteruddannelse

Kørelærer Efteruddannelse

Alle kørelærere som skal have sin kørelærergodkendelse fornyet efter 1. januar 2016, skal på en efteruddannelse med en varighed af 5 dage, hvor du deltager aktivt for at kunne erhverve uddannelsesbeviset. Kurset skal tages ved en af Rigspolitiets godkendte efteruddannelsescentre, nu Trafik og Byggestyrelsen.
Vi har været godkendt siden d. 4.12.2015

Kursets varighed: Samlet 5 dage à 8 timer. Der tillades ikke fravær, og grundet kravene til kursets opbygning, skal alle 5 dage tages samlet, eller max deles i 2.

Hos os kan du derfor vælge, hvis du har tid kan du tage alle 5 dage på en gang, og hvis det kniber med tiden kan du tage modul 1 og modul 2 hver for sig.
Modul 1 ligger mandag,tirsdag og onsdag på alle vores hold, Modul 2 ligger torsdag og fredag. Du skal dog afslutte kurset inden for 3 måneder.

Hvad tilbyder vi:

 • Garanti kurser, alle hold afvikles uanset deltager antal.
 • Max 10 kursister pr hold, for at sikre det høje faglige niveau.
 • Undervisere med stor erfaring.
 • Gratis kaffe og te. 1 Rundstykke til formiddag. 3 stk smørebrød til frokost. 1 stk ostemad til eftermiddagskaffe.

Pris for dette kursus, kr. 8.500,-

Se hold start »

Vi har ved Midtjysk Erhvervskøreskole & Uddannelsescenter, kørt efteruddannelseshold og kvalifikationsuddannelser for chauffører siden 2009, vi har kørt vognmandsuddannelser siden 2014, og har derfor en meget stor erfaring indenfor undervisning af meget blandede elever, i mange forskellige emner. Vi har en af landets højeste beståelses procenter inden for kvalifikationsuddannelser, og vi ser frem til erfarings udveksling med dig.

KURSISTER OPTAGES, UANSET DISSES EVENTUELLE ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD

Det praktiske

Du skal medbringe din undervisningsplan til kategori B

Krav til fornyelse af kørelærergodkendelsen:

Godkendelsen kan fornyes, hvis du opfylder følgende krav:

 1. førerretten har ikke i de seneste 2 år været frakendt ubetinget eller inddraget administrativt,
 2. har gennemført et obligatorisk efteruddannelse og
 3. ikke er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer.

Hvis indehaveren af en kørelærergodkendelse i de seneste 2 år forud for tidspunktet for fornyelse har været frakendt førerretten betinget, fornyes kørelærergodkendelsen, på vilkår af, at kontrollerende køreprøve bestås, og at de øvrige vilkår, som fastsættes ved afgørelsen om frakendelse, overholdes.

Efteruddannelse

For at få kørelærergodkendelsen fornyet skal du gennemgå en særlig efteruddannelse på et af Rigspolitiet godkendt efteruddannelsescenter. Efteruddannelsen skal sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter mod:

  1. at kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
  2. at kørelæreren kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervisningslektion
  3. at sikre kørelærerens viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
  4. at kørelæreren har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
  5. at kørelæreren har viden om relevante love og bekendtgørelser, og
  6. at kørelæreren har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.


Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af følgende valgfrie emner:

 1. køretøjsteknik og køreteknik,
 2. energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori,
 3. arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, og
 4. virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole.

Undervisningen skal følge undervisningsplanen for efteruddannelse af kørelærere.

Praktiske oplysninger om efteruddannelsesforløbet

Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden. Efteruddannelsen indeholder ikke eksamen, men der skal lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse som betingelse for at modtage et kursusbevis. Efteruddannelsen af kørelærere skal have en varighed på 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag). Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage. Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af 1 dag, og undervisningen i afsnit 7 skal tillige have en varighed af 1 dag. Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i 2 moduler. Efteruddannelsen kan gennemføres således: 1) 5 dage, svarende til 1 modul 2) 4 dage og 1 dag, svarende til 2 moduler eller 3) 3 dage og 2 dage, svarende til 2 moduler.

Ansøgning om fornyelse skal indgives til et af kommunernes borgerservicecentre.