Persondata politik

Vores persondata politik er simpel, vi værner om dine oplysninger og behandler dine personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning.
Vi bruger kun de mest nødvendige cookies, for nærmere præcisering kan du kontakte vores dataansvarlige.

I forbindelse med tilmelding til uddannelser, foregår via efteruddannelse.dk, og i forbindelse med din uddannelse, vil vi få brug for din adresse, dit navn, dit cpr-nummer, dit telefon nummer, dit kørekort nummer, mv. Disse data er nødvendige for at kunne behandle din tilmelding, prøveafvikling mv.

Al indsamlet data vil blive opbevaret sikkert, samt destrueret så snart relevante myndigheder ikke længere kræver oplysningerne opbevaret.

Skulle du have spørgsmål til hvilke data vi måtte have på dig, kan du kontakte vores dataansvarlige på admin@m-e-k.dk