Uddannelser

Vores uddannelser

Hos Midtjysk Erhvervskøreskole og Uddannelsescenter ApS har vi en række uddannelser, herunder kvalifikations uddannelser godkendt af Trafikstyrelsen og Vognmandsuddannelser til Gods, Bus og Taxi, samt den ny kørelæreruddannelse til Bil og Storvogn. Vi er kendt for vores store fleksibilitet, og vi tilbyder kurser for såvel hold som enkeltpersoner.

Hvad er en kvalifikationsuddannelse?

Reglerne og krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse blev vedtaget i EU i 2003 og gælder i alle EU-medlemsstater. Formålet med kvalifikationsuddannelsen er at sikre, at du som chauffør har de nødvendige kvalifikationer. Grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse medvirker til at øge færdselssikkerheden og forbedre miljøet. Reglerne gælder fra den 10. september 2008 for erhvervsmæssig personbefordring med bus og fra den 10. september 2009 for erhvervsmæssig godstransport. Fra disse datoer er bestemmelserne om hvidt og blåt kvalifikationsbevis for erhvervschauffører ophævet.

Egenbetalte Kvalifikationsuddannelser

Midtjysk Erhvervs Køreskole har været godkendt af Trafikstyrelsen (det tidligere Færdselsstyrelsen) siden 2008 til udbud af Kvalifikationsuddannelser. Uddannelserne afholdes på Eskadronvej 12, 8930 Randers NØ og bliver afholdt som dagskurser fra kl. 8:00-15:30. Kursernes undervisnings dage aftales individuelt.

Vi er godkendt til udbud af følgende Kvalifikationsuddannelser:

Vognmandsuddannelser:

  • Gods
  • Personbil
  • Storvogn (Lastbil, Bus og Påhængsvogn)
  • Kørelærer efteruddannelse