Uddannelser

Vores uddannelser

Hos Midtjysk Erhvervskøreskole og Uddannelsescenter ApS har vi en række uddannelser, herunder kvalifikations uddannelser til gods, varebil og bus. Vognmandsuddannelser til Gods, Bus og Varebil, samt kørelæreruddannelse til Bil og Storvogn. Vi er kendt for vores store fleksibilitet, og vi tilbyder kurser for såvel hold som enkeltpersoner.

Hvad er en kvalifikationsuddannelse?

Reglerne og krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse til hhv Gods og Bus blev vedtaget i EU i 2003 og gælder i alle EU-medlemsstater. Formålet med kvalifikationsuddannelsen er at sikre, at du som chauffør har de nødvendige kvalifikationer. Grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse medvirker til at øge færdselssikkerheden og forbedre miljøet. Reglerne gælder fra den 10. september 2008 for erhvervsmæssig personbefordring med bus og fra den 10. september 2009 for erhvervsmæssig godstransport. Fra disse datoer er bestemmelserne om hvidt og blåt kvalifikationsbevis for erhvervschauffører ophævet.

Egenbetalte Kvalifikationsuddannelser

Midtjysk Erhvervs Køreskole har været godkendt af Færdselsstyrelsen siden 2008 til udbud af Kvalifikationsuddannelser. Uddannelserne afholdes på Eskadronvej 12, 8930 Randers NØ og bliver afholdt som dagskurser fra kl. 8:00-15:30. Kursernes undervisnings dage aftales individuelt.

Vi er godkendt til udbud af følgende uddannelser:

  • Gods kvalifikationsuddannelse
  • Bus kvalifikationsuddannelse
  • Varebils kvalifikationsuddannelse
  • Efteruddannelser til Gods, Bus og Varebil
  • Vognmandsuddannelse til Gods, Bus og Varebil
  • Personbefordring med mindre køretøjer (TAXI)
  • Kørelærer efteruddannelse

Alle uddannelserne er vi godkendt til at udbyde af Færdselsstyrelsen, som også er tilsynsførende virksomhed på uddannelserne. Du kan læse mere om dem under Erhvervstransport og under Kørekort på: www.fstyr.dk