Bliv TAXI chauffør

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj (TAXI), AMU mål 48652

Når du ønsker at tage en TAXI kvalifikations uddannelse skal du lige en tur ind forbi taxilov.dk for at give Færdselsstyrelsen lov til at kontrollere din straffeattest. Derudover skal du omkring din læge, som så skal sende din lægeerklæring til Færdselsstyrelsen.

På selve kurset er det overordnet mål at: Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel.

Målgruppe: Personer, der ønsker at udføre taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel og som desuden opfylder følgende krav:- Er 21 år eller derover ved uddannelsens påbegyndelse – Har haft kørekort kategori B (almindelig bil), inden uddannelsens påbegyndelse, i mindst 3 år.

Mål: Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for: – Arbejdsret- Færdselslovgivning- Arbejdsmiljø og ergonomi- Befordring af særlige grupper – Kundeservice- Konflikthåndtering og kommunikation- Førstehjælp- Taxilovgivning Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd. Deltageren udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr.

Varighed: 10 dage

Eksamen: Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gældende bestemmelser.

Krav: Du skal beherske det danske sprog svarende til prøve i dansk niveau 2, du skal være fyldt 21 år, haft kørekort i mindst 3 år, have et godt helbred, og du skal kunne vandelsgodkendes.

Egenbetaling på AMU: kr 1.260,-
Fuldpris: kr 11.750,-

Link til TAXI på UddannelsesGuiden

Link til TAXI lov