Vores godkendelser

Vi er godkendt af Ministeriet for Børn og Unge (Undervisningsministeriet) som institution til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) med institutions nummer 281344. Vi er også godkendt af Færdselsstyrelsen til at udbyde kvalifikationsuddannelser og vognmandsuddannelser indenfor både Gods og Personbefordring.

Det giver os mulighed for at tilbyde følgende uddannelser som AMU uddannelser:

25000- RKV før erhvervsuddannelse for voksne
40065- Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
40137- Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40392- Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
40503- Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
40532- Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
40533- Introduktion til et brancheområde (F/I)
40534- Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
40857- Sundhed for personbefordringschauffører
42730- Introduktion til førstehjælp på jobbet
42851- Sikker adfærd – nul arbejdsulykker
43149- Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
43343- Praktik for F/I
44978- Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
44979- Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
45075- Brug af diagramark og kontrolapparat
45082- Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
45083- Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
45107- Sundhed, sikkerhed, service og logistik
45115- Energirigtig kørsel, kategori B
45215- Grundlæggende faglig regning
45261- Kundeservice
45266- Befordring af bevægelseshæmmede
45347- Grundlæggende faglig matematik
45369- Videndeling og læring for medarbejdere
45511- Faglig læsning
45536- Faglig skrivning
45545- Dansk som andetsprog for F/I, basis
45567- Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45569- Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45571- Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
45572- Dansk som andetsprog for F/I, basis
45573- Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45574- Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45644- Kommunikation og kulturforståelse
45870- Sundhed for erhvervschauffører
45917- Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
46493- Konflikthåndtering
46494- Rutebilkørsel udbud
47124- Energi. kørsel – person, m. low fidelity simulator
47632- Den personlige uddannelses- og jobplan
47668- Grundlæggende faglig regning
47669- Grundlæggende faglig matematik
47670- Faglig læsning
47671- Faglig skrivning
47874- Introduktion til offentlig servicetrafik
47961- Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
48012- Instruktører og elever i praktikcentret
48013- Mål og læring i praktikcentret
48049- Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050- Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
48104- Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
48105- Befordring af fysisk handicappede passagerer
48206- Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
48465- Køreteknik for erhvervschauffører – trin 1
48466- Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring
48569- Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
48652- Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Vi har med aftale om udlagt undervisning med SCANIA Danmark – Driver Academy, derudover mulighed for at tilbyde følgende uddannelser som AMU uddannelser:

48851- Efteruddannelse for varebilschauffører
48850- Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
45114- Kørsel med vogntog, kategori C/E UDLAG
47854- Godstransport med lastbil UDLAG
48183- Modulvogntog sammenkobling og regler
47855- Intensiv grundlæggende kval.uddannelse – lastbil
47857- Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
45310- Lastsikring og stuvning af gods
45075- Brug af diagramark og kontrolapparat

Du kan læse mere om vores uddannelser under menu punktet Uddannelser.