Holdstart – TAXI og BAB – Randers

Tilmelding til holdstarter foregår normalt via voksenuddannelse.dk men hvis tilmeldingsfristen er overskredet kan du kontakte vores kontor på tlf: 52 23 79 79 og tilmelde dig den vej. Du kan selvfølgelig også møde op på vores kontor og klare tilmeldingen på den måde.
Sidste tilmeldingsfrist er på holdstarts dagen ved personlig fremmøde.

Erhvervsmæssig personbefordring – TAXI – 10 dage

Befordring af bevægelseshæmmede – BAB 1+2+3 – 5 dage