Uddannelser

Vores uddannelser

Midtjysk Erhvervskøreskole og Uddannelsescenter ApS udbyder en række uddannelser, herunder kvalifikations uddannelser til gods, efteruddannelse til gods, taxi kvalifikationsuddannelse og befordring af bevægelseshæmmede.
Vi er godkendt som AMU skole af Børne- og Undervisningsministeriet, skole kode 281344, til udbud af FKB 2859 Personbefordring med mindre køretøjer.

Alle uddannelser under FKB 2859 udbyder vi efter behov, de mest efterspurgte uddannelser har hver deres egen menu punkt under uddannelser, her kan du læse nærmere om dem. Øvrige uddannelser henviser vi til uddannelsesguiden hvor de er beskrevet.

FKB Nummer: 2859
Titel: Personbefordring med mindre køretøjer
Kort titel: Bef. køretøjer
Status: GOD
Godkendelsesperiode: 14-12-2018 og fremefter

 

Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed i dage Tilknyttet i perioden

FKB nr:  Uddannelsens navn:                                                                Fagområde:          Antal dage:         Gyldighedsperiode:

25000    RKV før erhvervsuddannelse for voksne                              AP                          5,0                        14-12-2018 og fremefter

40065    Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører                        AK                         1,0                         14-12-2018 og fremefter

40137    Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I             AP                         10,0                       14-12-2018 og fremefter

40392    Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job                    AD                         2,0                         14-12-2018 og fremefter

40503    Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling       AD                         2,0                         14-12-2018 og fremefter

40532    Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)        AP                          3,0                         14-12-2018 og fremefter

40533    Introduktion til et brancheområde (F/I)                               AP                          40,0                       14-12-2018 og fremefter

40534    Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)                                   AP                         40,0                       14-12-2018 og fremefter

40857    Sundhed for personbefordringschauffører                         AK                         2,0                          14-12-2018 og fremefter

42730    Introduktion til førstehjælp på jobbet                                  AP                          0,4                         14-12-2018 og fremefter

42851    Sikker adfærd – nul arbejdsulykker                                        AK                         1,0                         14-12-2018 og fremefter

43149    Konflikthåndtering for personbefordringschauffører        AK                         2,0                         14-12-2018 og fremefter

43343    Praktik for F/I                                                                             AP                         48,0                       14-12-2018 og fremefter

44978    Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd     AD                         5,0                         14-12-2018 og fremefter

44979    Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd             AD                         5,0                         14-12-2018 og fremefter

45075    Brug af diagramark og kontrolapparat                                 AK                         1,0                         14-12-2018 og fremefter

45082    Manøvrering, forsikringer og færdselsregler                       AK                         3,0                         14-12-2018 og fremefter

45083    Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer                         AK                         3,0                         14-12-2018 og fremefter

45107    Sundhed, sikkerhed, service og logistik                                AK                         3,0                         14-12-2018 og fremefter

45115    Energirigtig kørsel, kategori B                                                AK                         3,0                         14-12-2018 og fremefter

45215    Grundlæggende faglig regning                                               AP                        2,0                          14-12-2018 og fremefter

45261    Kundeservice                                                                             AK                        3,0                          14-12-2018 og fremefter

45266    Befordring af bevægelseshæmmede                                    AK                         5,0                          14-12-2018 og fremefter

45347    Grundlæggende faglig matematik                                         AP                         3,0                          14-12-2018 og fremefter

45369    Videndeling og læring for medarbejdere                             AA                         3,0                          14-12-2018 og fremefter

45511    Faglig læsning                                                                            AP                         2,0                         14-12-2018 og fremefter

45536    Faglig skrivning                                                                         AP                          3,0                          14-12-2018 og fremefter

45545    Dansk som andetsprog for F/I, basis                                     AP                          40,0                       14-12-2018 og fremefter

45567    Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau                    AP                          40,0                        14-12-2018 og fremefter

45569    Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau                   AP                          40,0                        14-12-2018 og fremefter

45571    Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I             AP                          10,0                       14-12-2018 og fremefter

45572    Dansk som andetsprog for F/I, basis                                     AP                          40,0                       14-12-2018 og fremefter

45573    Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau                    AP                         40,0                        14-12-2018 og fremefter

45574    Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau                    AP                         40,0                       14-12-2018 og fremefter

45644    Kommunikation og kulturforståelse                                      AK                         2,0                          14-12-2018 og fremefter

45870    Sundhed for erhvervschauffører                                           AK                          1,0                           14-12-2018 og fremefter

45917    Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge                              AF                         1,0                            14-12-2018 og fremefter

46493    Konflikthåndtering                                                                   AK                          3,0                           14-12-2018 og fremefter

46494    Rutebilkørsel udbud                                                                AK                          5,0                           14-12-2018 og fremefter

47124    Energi. kørsel – person, m. low fidelity simulator               AK                          1,0                           14-12-2018 og fremefter

47632    Den personlige uddannelses- og jobplan                            AA                          2,0                           14-12-2018 og fremefter

47668    Grundlæggende faglig regning                                              AP                          2,0                            14-12-2018 og fremefter

47669    Grundlæggende faglig matematik                                        AP                          3,0                            14-12-2018 og fremefter

47670    Faglig læsning                                                                           AP                          2,0                            14-12-2018 og fremefter

47671    Faglig skrivning                                                                        AP                           3,0                            14-12-2018 og fremefter

47874    Introduktion til offentlig servicetrafik                                  AK                          1,0                             18-12-2018 og fremefter

47961    Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører               AK                          1,0                             14-12-2018 og fremefter

48012    Instruktører og elever i praktikcentret                                 AP                          2,0                            14-12-2018 og fremefter

48013    Mål og læring i praktikcentret                                               AP                           2,0                            14-12-2018 og fremefter

48049    Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job                          AD                          2,0                            14-12-2018 og fremefter

48050    Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job                          AD                          2,0                            14-12-2018 og fremefter

48104    Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.               AK                          2,0                           14-12-2018 og fremefter

48105    Befordring af fysisk handicappede passagerer                   AK                          2,0                           14-12-2018 og fremefter

48206    Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik                       AK                           3,0                           14-12-2018 og fremefter

48465    Køreteknik for erhvervschauffører – trin 1                           AK                          2,0                           14-12-2018 og fremefter

48466    Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring                 AK                          1,0                           14-12-2018 og fremefter

48569    Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)                 AP                           5,0                           14-12-2018 og fremefter

48652    Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj              AK                          10,0                          14-12-2018 og fremefter

 

Vi har indgået samarbejde med SCANIA Danmark – Driver Academy, om udbud af godsuddannelser som udlagt undervisning, hvorfor vi også kan tilbyde kvalifikationsuddannelser på gods området på AMU vilkår.

Se mere om de enkelte uddannelser under menu punkterne.

Vi er godkendt til udbud af følgende uddannelser:

  • Gods kvalifikationsuddannelse
  • Bus kvalifikationsuddannelse
  • Varebils kvalifikationsuddannelse
  • Efteruddannelser til Gods, Bus og Varebil
  • Vognmandsuddannelse til Gods, Bus og Varebil
  • Personbefordring med mindre køretøjer (TAXI)
  • Kørelærer efteruddannelse

Alle uddannelserne er vi godkendt til at udbyde af Færdselsstyrelsen, som også er tilsynsførende virksomhed på uddannelserne. Du kan læse mere om dem under Erhvervstransport og under Kørekort på: www.fstyr.dk