Kørsel med Vogntog

Vogntog, kategori C/E, AMU mål: 45114

Med en uddannelse til kørsel med vogntog bliver du i stand til, at kører alle lastbilvogntog, både lastbil med hænger, trækker med sættevogn og modul vogntog.

Så fuldend din lastbilchauffør uddannelse med en vogntogs uddannelse.

Overordnet mål: Grundlæggende uddannelse for chauffører, der skal arbejde med godstransport, hvortil der anvendes vogntog.
Varighed: 20 dage
Krav: Kørekort til kategori C
Mål: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, føre vogntog, kategori C/E samt forestå forebyggende vedligehold af vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl. Endvidere udføre fagligt relaterede opgaver under hensyntagen til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø-, og forsikringsbestemmelser mv. Arbejdet omfatter korrekt lastning (lastfordeling/-sikring), anvendelse af div. specialudstyr som fx tippe-, veksel- og hejselad. Endelig kan deltageren foretage ruteplanlægning iht. gældende køre-/hviletidsbestemmelser, udvælge nødvendige transportpapirer samt anvende diverse mobile kommunikationssystemer.

Eksamen: Køreprøve, bestående af både en teoretisk og en praktisk kørerprøve.

Før du starter: Book tid ved din egnelæge og få lavet en lægeerklæring (gruppe 2)

Dette er særligt vigtigt hvis du fejler noget, da din lægeerklæring skal sendes til Embedslægen via Politiets Administrative Center hvis du har en sygdom. Tiden PAC er om at behandle en lægeerklæring er typisk 2-3 måneder. Så fejler du noget, skal du få lavet en lægeerklæring, komme omkring skolen og få sendt den til PAC før du starter, og ikke starte før du er godkendt.

Økonomi under uddannelsen: 
Pris, AMU Egenbetaling: kr. 2.520,-
Fuld pris: kr. 21.222,-

Lægeerklæring, ca pris: kr. 500,-
Pas foto, ca pris: kr. 150,-
Prøvegebyr til politiet: kr. 600,-

Link til UddannelsesGuiden